Контакти
Вам необхідна консультація, хочете уточнити інформацію по замовленню, подякувати або допомогти стати нам краще, поскаржитися або у вас є комерційна пропозиція - виберіть відповідний розділ для зв'язку з нами.

Інформаційний центр:
Дякуємо, Ваше повідомлення відправлено!
Якась помилка
Неправильна капча
Інформація по замовленню
ПІБ:
Заповніть поле
Контактний телефон:
Заповніть поле
Email:
Заповніть поле
Місто:
Заповніть поле
Адреса магазину:
Заповніть поле
Номер клубної картки:
Номер замовлення:
Повідомлення:
Заповніть поле
Необхідно прийняти угоду користувача
Консультація
Тема звернення:
Заповніть поле
ПІБ
Заповніть поле
Контактний телефон:
Заповніть поле
Email:
Заповніть поле
Місто:
Заповніть поле
Адреса магазину:
Заповніть поле
Номер клубної картки:
Артикул товару:
Розмір:
Повідомлення:
Заповніть поле
Необхідно прийняти угоду користувача
Подяка, пропозиція
Тема звернення:
Заповніть поле
ПІБ
Заповніть поле
Контактний телефон:
Заповніть поле
Email:
Заповніть поле
Місто:
Заповніть поле
Адреса магазину:
Заповніть поле
Номер клубної картки:
Номер замовлення:
Повідомлення:
Заповніть поле
Необхідно прийняти угоду користувача
Скарга
Тема звернення:
Заповніть поле
ПІБ
Заповніть поле
Контактний телефон:
Заповніть поле
Email:
Заповніть поле
Місто:
Заповніть поле
Адреса магазину:
Заповніть поле
Номер клубної картки:
Номер замовлення:
Повідомлення:
Заповніть поле
Необхідно прийняти угоду користувача
Комерційна пропозиція
З реклами та маркетингу:
marketing@sportmaster.com.ua
Тендерні закупівлі:
tender@sportmaster.com.ua
Юридична адреса

ТОВ «СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА»

Поштова адреса: 02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, буд. 1-А, 3 поверх

Місцезнаходження: 02072, м. Київ, проспект Миколи Бажана, буд. 14а

ЄДРПОУ: 34880125

Тел.: 0 800 505 707

1. Загальні положення:

1.1. Ця Угода про конфіденційність (далі - Угода) діє відносно всієї інформації, яку ТОВ «СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА» може отримати про Користувача під час використання ним Сайту, сервісів, служб, програм і продуктів ТОВ «СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА» (далі - Сервіси) та регулює відносини ТОВ «СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА» і Користувача протягом всього періоду надання послуг та доступу Користувача до персоналізованих сервісів Сайту.

1.2. Терміни та визначення.

У цій Угоді про конфіденційність терміни вживаються у такому значенні:

  • Користувач - фізична особа, яка добровільно пройшла реєстрацію на Сайті, отримала унікальний код авторизації для користування сервісом Сайту.
  • Оператор персональних даних - ТОВ «СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА», юридична особа, заснована відповідно до законодавства України, із зареєстрованим місцезнаходженням: 02072, м. Київ, проспект Миколи Бажана, буд. 14а, код ЄДРПОУ - 34880125.
  • Сайт - Інтернет-ресурс з доменною адресою sportmaster.ua.
  • Товар - матеріальний об'єкт, продукція, інформація про яку розміщена на Сайті.
  • Сервіси Сайту - всі послуги, доступні Користувачам для використання на Сайті.
  • Персональна інформація - інформація, яку Користувач надає про себе самостійно при реєстрації (створенні облікового запису), в процесі використання Сервісів, включаючи, але не обмежуючись, персональні дані Користувача.
  • Особистий простір - персоналізований інтерфейс Сайту з набором інструментів користувача для користування персоналізованими сервісами Сайту.

2. Мета збору і обробки персональної інформації Користувачів:

2.1. ТОВ «СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА» здійснює збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення, знеособлення, знищення персональної інформації Користувачів, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, яка необхідна для надання Сервісів на Сайті.

2.2. Персональну інформацію Користувача ТОВ «СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА» використовує в таких цілях:

2.2.1. надання Користувачеві ефективної клієнтської підтримки;

2.2.2. надання Користувачеві персоналізованого Сервісу;

2.2.3. зв'язку з Користувачем, у тому числі направлення повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Сервісів, надання послуг, а також обробки запитів і заявок від Користувача;

2.2.4. поліпшення якості Сервісів, зручності їх використання, розробки нових Сервісів і послуг;

2.2.5. надання інформації про товари, послуги, що реалізуються ТОВ «СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА», про рекламні акції, що проводяться ТОВ «СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА», відповідей на запити, а також виконання ТОВ «СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА» своїх зобов'язань перед споживачами товарів (послуг);

2.2.6. проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних;

2.2.7. для направлення інформаційних повідомлень 1-2 рази на тиждень.

2.3. ТОВ «СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА», в силу специфіки способу отримання інформації, не перевіряє достовірність наданої Користувачем персональної інформації та не здійснює контроль її актуальності. При цьому ТОВ «СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА» виходить з того, що Користувач надає достовірну персональну інформацію з питань, зазначених у формі реєстрації, і підтримує цю інформацію в актуальному стані. Всю відповідальність, а також можливі наслідки за надання недостовірної або неактуальної персональної інформації несе Користувач.

3. Умови обробки персональної інформації Користувача та її передачі третім особам:

3.1. ТОВ «СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА» зберігає та обробляє персональну інформацію Користувачів у відповідності з діючими нормативними актами, а також внутрішніми регламентами, створеними на їх основі (ім'я, прізвище, по батькові, адресу електронної пошти, стать, дату народження, поштову адресу, домашній, робочий, мобільний телефони тощо).

3.2. Відносно персональної інформації Користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання Користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб.

3.3. ТОВ «СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА» захищає персональну інформацію Користувача відповідно до вимог, що пред'являються до захисту такого роду інформації, і несе відповідальність за використання безпечних методів захисту такої інформації.

3.4. Для захисту персональної інформації Користувача, забезпечення її належного використання і запобігання несанкціонованому та/або випадковому доступу до неї, ТОВ «СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА» застосовує необхідні і достатні технічні та адміністративні заходи. Надана Користувачем персональна інформація зберігається на серверах з обмеженим доступом, розташованих в приміщеннях, що охороняються.

3.5. ТОВ «СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА» має право передати персональну інформацію Користувача (у тому числі особам, що здійснюють запис, систематизацію, накопичення, уточнення, зберігання, вилучення персональної інформації, і які безпосередньо здійснюють направлення Користувачеві спеціальних пропозицій, інформації про нові товари та рекламні акції, обробку запитів і звернень, а так само здійснюють знищення персональної інформації) третім особам у наступних випадках:

3.5.1. Користувачем наданий дозвіл на обробку його персональної інформації відповідно до умов цієї Угоди, що підтверджується натисканням Користувачем кнопки «Приймаю Угоду про конфіденційність» при заповненні на Сайті форм з персональною інформацією;

3.5.2. передача персональної інформації необхідна для використання Користувачем певного Сервісу Сайту;

3.5.3. передача персональної інформації передбачена законодавством України в рамках встановленої законодавством процедури.

3.6. При обробці персональних даних Користувачів ТОВ «СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА» керується Законом України «Про захист персональних даних».

4. Порядок зміни Користувачем персональної інформації:

4.1. Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надану ним персональну інформацію або її частину, а також параметри її конфіденційності, скориставшись функцією редагування персональної інформації в персональному розділі особистого простору.

4.2. Користувач має право в будь-який момент вимагати видалення наданої ним персональної інформації, звернувшись до Служби клієнтської підтримки ТОВ «СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА» за адресою: info@sportmaster.com.ua або по телефону 0 800 505 707.

4.3. Користувач має право в будь-який момент відмовитися від отримання розсилок новин, шляхом натискання відповідного посилання внизу листа.

5. Підтвердження Угоди:

5.1. Користувач має право відмовитися від підтвердження цієї Угоди, у випадку якщо будь-яка його умова є для Користувача неприйнятною.

5.2. Користувач підтверджує, що його прийняття Угоди (шляхом натискання кнопки «Приймаю Угоду про конфіденційність») означає повну згоду Користувача з усіма її умовами без винятку. У тому числі, Користувач, приймаючи цю Угоду, надає свою згоду ТОВ «СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА» на отримання інформації про спеціальні пропозиції, про нові товари і рекламні акції по мережах електрозв'язку і по поштовому зв'язку (включаючи, але не обмежуючись: SMS-розсилки, e-mail-розсилки тощо) і на обробку своїх персональних даних за допомогою збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, адаптування, зміни, поновлення, використання і поширення, знеособлення, знищення персональних даних, у т.ч. на передачу (доступу до) персональних даних будь-яким третім особам без отримання додаткової згоди та без попереднього повідомлення про таку передачу (доступу) з метою, зазначеною в цій Угоді, здійснювану з використанням засобів автоматизації, в тому числі в інформаційно-телекомунікаційних мережах, або без використання таких засобів з метою обробки запитів і звернень Користувача, надання інформації про товари та послуги, що реалізуються ТОВ «СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА».

5.3. Зазначена згода Користувача з умовами Угоди, в тому числі з порядком обробки персональної інформації, діє 5 років з автоматичною пролонгацією на такий самий строк (при цьому кількість пролонгацій не обмежена), якщо вона не була відкликана відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI.

5.4. Не допускається обробка персональних даних Користувача без його згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

6. Зміна Угоди про конфіденційність:

6.1. ТОВ «СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА» має право вносити зміни до цієї Угоди про конфіденційність. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди. Чинна редакція Угоди про конфіденційність завжди знаходиться на цій сторінці Сайту.

7. Зворотній зв'язок. Питання та пропозиції:

7.1. У разі виникнення у Користувача скарг або пропозицій протягом строку дії цієї Угоди, він може звернутися до ТОВ «СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА» з усною заявою, зателефонувавши до інформаційно-довідкової служби ТОВ «СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА» за телефоном: 0 800 505 707 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів в Україні) (Пн-Нд: з 08:00 до 22:00) або звернутися до ТОВ «СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА» з письмовою заявою за адресою: м. Київ, проспект Миколи Бажана, 14а або на e-mail: info@sportmaster.com.ua .

1. Загальна інформація

1.1. Отримуючи Клубну Картку, Ви стаєте Учасником Клубної Програми «SPORTMASTER».

1.2. Клубна Картка діє у всіх магазинах «SPORTMASTER», «СПОРТМАСТЕР», «SPORTMASTER HYPER», «SPORTMASTER OUTLET» розташованих на території України та в інтернет-магазині «SPORTMASTER».

1.3. Щоб отримати Клубну Картку необхідно здійснити покупку та заповнити анкету Учасника Клубної Програми або пройти реєстрацію на сайті www.sportmaster.ua.

2. Типи Клубних Карток

2.1. Існує три типи Клубної Картки, які видаються Учаснику Клубної Програми. Тип Клубної Картки залежить від накопиченої суми покупок, здійснених при пред'явленні вже наявної Клубної Картки, або суми одноразової покупки при оформленні нової Клубної Картки.

Тип Картки Сума покупок, здійснених з пред'явленням Клубної Картки
від 1 до 4 999,99 гривень
від 5 000 до 24 999,99 гривень
від 25 000 гривень

2.2. Якщо загальна сума покупок, здійснених при пред'явленні Клубної Картки одного типу, відповідає більшому номіналу, то здійснюється обмін на Клубну Картку іншого типу. Накопичена сума покупок та накопичені Бонуси переносяться на нову Клубну Картку.

2.3. Учасникам Клубної Програми, в залежності від типу Клубної Картки, надаються додаткові привілеї та можливості.

Рівень Участі в Клубній Програмі Стандартний Срібний Золотий
Тип Картки
Відсоток (Кількість) нарахування Кешбек бонусів за кожні повні 200 грн. покупки 5% (10) 7% (14) 10% (20)
Нарахування Бонусів на Бонусний рахунок та оплата Бонусами частини покупок*
Додаткові Інформаційні Сервіси (Особистий кабінет на www.sportmaster.ua, SMS- і E-mail-інформування)
Спеціальні пропозиції на товари, представлені в магазинах «SPORTMASTER», «СПОРТМАСТЕР», «СПОРТМАСТЕР ГІПЕР», «SPORTMASTER HYPER» та в інтернет-магазині «SPORTMASTER»
Резервування товару на 1 день при резерві в магазинах, до 7 днів при оформленні замовлення в інтернет-магазині
Додатковий гарантійний строк на товар +30 дней +60 дней
Повернення частини вартості сервісних послуг Бонусами на Клубну Картку 20% 50% 100%

* У магазинах форматів «SPORTMASTER», «СПОРТМАСТЕР», «SPORTMASTER HYPER» і в інтернет-магазині «SPORTMASTER» Бонусами можна оплатити частину вартості будь-якого товару і Сервісних послуг, за винятком послуг доставки, а також Подарункових Карток і товарів «Краща ціна». У магазинах формату «SPORTMASTER OUTLET» оплата Бонусами частини вартості товару неможлива. Кешбек бонуси діють 180 днів з моменту нарахування. Якщо протягом цих 180 днів Ви зробили ще одну покупку в магазинах «SPORTMASTER», «СПОРТМАСТЕР», «SPORTMASTER HYPER,« SPORTMASTER OUTLET» або в інтернет-магазині «SPORTMASTER», то строк дії Кешбек бонусів продовжується ще на 180 днів. В іншому випадку Кешбек бонуси анулюються.

3. Нарахування Бонусів

3.1. В рамках дії Клубної Програми на Клубну Картку нараховуються Кешбек бонуси, які можуть бути використані при подальших покупках у магазинах «SPORTMASTER», «СПОРТМАСТЕР» та «SPORTMASTER HYPER». Кількість Кешбек бонусів, що зараховуються на Клубну Картку, залежить від її типу та суми покупки. У магазинах «SPORTMASTER», «СПОРТМАСТЕР», «SPORTMASTER HYPER» та в інтернет-магазині «SPORTMASTER».

Тип Картки Відсоток (Кількість) Кешбек бонусів, що нараховується за кожні 200 грн. покупки товарів
5% (10)
7% (14)
10% (20)

3.2. Бонуси зараховуються на Клубну Картку через добу після здійснення покупки.

3.3. При здійсненні покупки Бонуси нараховуються при пред'явленні Клубної Картки або за допомогою «sms-авторизації»

3.4. Додатково до вказаних випадків в п.3.3 Учасникам Клубної Програми нараховуються Промо бонуси: привітальні Бонуси та подарункові Бонуси до Дня народження.

3.4.1. Привітальні Бонуси нараховуються у розмірі 150 Бонусів (за повністю заповнену Анкету, окрім поля «e-mail»), та у розмірі 200 Бонусів за повністю заповнену Анкету та поле «e – mail»).

3.4.2. Нарахування привітальних Бонусів здійснюється впродовж 30-ти днів з моменту заповнення Анкети. Строк дії привітальних бонусів - 3 місяці з моменту нарахування.

3.4.3. В День народження Учасника Стандартного рівня Клубної Програми на Клубну Картку нараховуються 250 подарункових Бонусів, Срібного рівня - 500 подарункових Бонусів, Золотого - 750 подарункових Бонусів. Строк дії бонусів до Дня народження - 1 місяць з дня нарахування.

4. Використання Бонусів

4.1. Нараховані на Клубну Картку Бонуси можуть бути використані при здійсненні подальших покупок у магазинах «SPORTMASTER», «СПОРТМАСТЕР», «SPORTMASTER HYPER» або в інтернет-магазині «SPORTMASTER. Один Бонус еквівалентний одній гривні.

4.2. Одноразово Бонусами можна сплатити до 30% вартості будь-яких товарів у магазинах «SPORTMASTER», «СПОРТМАСТЕР», «SPORTMASTER HYPER або в інтернет-магазині «SPORTMASTER, окрім Подарункових Карток та товарів «Краща ціна», а також послуг доставки. При оплаті Бонусами сумарна знижка (з урахуванням роздрібної знижки, вказаної на цінниках в магазинах, знижки по іншим промоакціям і Бонусної знижки) не може перевищувати 50% від повної вартості товару. Зі списком товарів "Краща ціна" можна ознайомитись за посиланням.

4.3. У разі повернення товару, оплаченого Бонусами, власнику Клубної Картки повертаються сплачені грошові кошти; витрачені Бонуси відновлюються на рахунку Клубної Картки (через добу); нараховані за покупку Бонуси анулюються. При поверненні частини покупки використані Бонуси відновлюються пропорційно сумі повернення.

5. Списання Бонусів

5.1. Кешбек бонуси діють 180 днів з моменту нарахування. Якщо протягом цих 180 днів Ви зробили ще одну покупку в магазинах «SPORTMASTER», «СПОРТМАСТЕР», «SPORTMASTER HYPER»,« SPORTMASTER OUTLET» або в інтернет-магазині«SPORTMASTER», то строк дії Кешбек бонусів продовжується ще на 180 днів. В іншому випадку Кешбек бонуси анулюються. Накопичена сума покупок при цьому зберігається.

6. Інші умови

6.1. У випадку втрати Клубної Картки, нова може бути видана при пред'явленні документу, що посвідчує особу (бажано наявність чека, за яким здійснювалися покупки з пред'явленням Клубної Картки). Загублена Клубна Картка блокується, загальна сума покупок та Бонуси, накопичені на загубленій Картці, переносяться на нову. При розбіжності даних, зазначених у паспорті, з даними зазначеними в Анкеті, Клубна Картка не відновлюється.

6.2. При покупці Подарункової Картки «SPORTMASTER» нарахування. Кешбек Бонусів не здійснюється, сума покупки не враховується в Накопиченій сумі покупок.

6.3. При покупці Подарункової Картки оплата Бонусами неможлива.

6.4. При оплаті товару Подарунковою Карткою можлива часткова оплата товару Бонусами. Спочатку частина товару оплачується Бонусами. А решта оплачується Подарунковою Карткою.

6.5. При оплаті товару за допомогою Подарункової Картки, на суму, сплачену Подарунковою Карткою, здійснюється нарахування Кешбек бонусів. Також ця сума враховується в Накопиченій сумі покупок.

6.6. Клубна Картка є власністю ТОВ «СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА» і повинна бути безоплатно повернута власнику за першою його вимогою.

6.7. Учасник може направляти свої претензії Компанії будь-яким зручним для нього способом.

6.8. Програма діє безстроково.

6.9. ТОВ «СПОРТМАСТЕР-УКРАЇНА» залишає за собою право вносити зміни до умов участі в Клубній Програмі в односторонньому порядку, розміщуючи інформацію про зміни на сайті www.sportmaster.ua та у куточку покупця у магазинах «SPORTMASTER», «СПОРТМАСТЕР», «SPORTMASTER HYPER, «SPORTMASTER OUTLET».

Контакти
Інформаційний центр: 0 800 505 707 (безкоштовно з усіх мобільних і стаціонарних телефонів в Україні)

Ви можете зв'язатися з нами будь-яким зручним для Вас способом: